Pište lépe a šetrněji.

Ochrana životního prostředí je hlavní výzvou, která již dlouho řídí naše jednání a myšlení. Ve společnosti Pilot neustále inovujeme a zároveň se udržitelným způsobem snažíme omezit náš dopad na planetu. Vytvářet naše pera tak, aby byla stále šetrnější k životnímu prostředí, je skutečným technologickým i lidským výkonem.

Proto nás všechny naše kroky vedou k tomu, abychom psali lépe a s méně, abychom spolu s vámi psali svět zítřka.

Princip WRITE BETTER WITH LESS (Pište lépe a šetrněji) je více než filozofie, je naším přístupem, jehož cílem je snížit ekologický dopad naší výroby a zároveň zachovat naše standardy kvality a inovace.

Tento přístup neustálého zlepšování byl odměněn získáním velmi selektivní certifikace EMAS a normy ISO 14001. Na tyto milníky jsme hrdí, a proto dále pokračujeme v našem úsilí prostřednictvím akčního plánu založeného na 4 základních pilířích: našich 4R.

RECYKLUJ

přednostně používáme recyklované plasty.

VYMĚŇUJ NÁPLNĚ

stačí vyměnit náplň, ne celé pero.

SNÍŽUJ

používáme méně plastů v našich obalech.

ZRENOVUJ

snižujeme znečištění moří a oceánů sběrem plastového odpadu z oceánů.

Naše akce ve videu

4R

4R: naše pilíře

RECYKLUJ

Omezení používání plastů na nezbytné minimum.

Těžba surovin potřebných k výrobě plastů představuje 77,8 % uhlíkové stopy pera. Proto od roku 2006 dáváme při výrobě našich per přednost recyklovanému plastu.

Tato optimalizace výrobního nástroje nám umožňuje snížit dopad emisí CO2 příslušných psacích potřeb o 19 až 57 %.

VYMĚŇUJ NÁPLNĚ

Vyměňte náplň, ne celé pero.

Více než 60 % našich výrobků disponuje vyměnitelnou náplní. To také umožnilo našim koncovým uživatelům přehodnotit způsob spotřeby. Použít stejný výrobek několikrát namísto jeho vyhození je gesto, které je jednoduché, úsporné a ekologické.

Tímto způsobem můžete například snížit dopad CO2 z 37 na 71 %, pokud v rolleru B2P vyměníte třikrát náplň ve srovnání s jednorázovým použitím 4 rollerů.

SNIŽUJ

Všichni se snažíme používat méně plastů.

Současné marketingové postupy nás nutí prodávat naše pera s obalem. Od roku 2010 jsme však snížili množství primárního plastu o více jak 80 % při použití recyklovaného plastu a kartonu s certifikátem FSC. V roce 2020 jsme šli ještě dál.

Naše řada BEGREEN je k dispozici ve 100% recyklovatelném kartonovém obalu. Veškerý náš sortiment pro e-commerce je nabízen ve 100% recyklovatelných papírových obalech. Všechny formáty našich logistických obalů jsou uzpůsobeny tak, aby se snížil objem prázdných míst, a jsou certifikovány FSC.

ZRENOVUJ

Méně plastů v oceánech, aby se snížilo jejich znečištění.

Ročně se do oceánů dostane 8 až 12 milionů tun plastů a 70 % tohoto odpadu se skutečně potopí na mořské dno, kde ho bohužel nedokážeme vyčistit. Klíčové je sbírat plasty dříve, než se dostanou do oceánů!

V roce 2021 podnikl PILOT vedoucí krok v boji proti tomuto celosvětovému znečištění tím, že do recyklovaného PET materiálu používaného při výrobě ikonické řady B2P (Gel a Ecoball) začal přidávat část zregenerovaného oceánského plastu.

Tento materiál je získáván z oceánů, pláží, řek, jezer a břehů těchto vodních toků naším partnerem TerraCycle, světovým lídrem ve sběru a opětovném využití nerecyklovatelného postspotřebního odpadu.

VĚDĚLI JSTE, ŽE?

Zlepšování a zodpovědnější přístup je již dlouho jádrem naší činnosti a výzkumu.

V roce 2006 jsme uvedli na trh řadu BEGREEN, ekologicky navržené výrobky, které jsou z 85 % znovu naplnitelné a vyrobené z minimálně 70 %* z recyklovaného plastu. Tento průkopnický přístup umožnil společnosti PILOT stát se prvním výrobcem na světě, který nabízí psací potřeby šetrnější k životnímu prostředí.

Toto odhodlání chovat se ekologicky zodpovědně dodává všem našim týmům elán a nadšení. Od návrhu až po prodej vkládáme veškerou energii do minimalizace dopadu na životní prostředí.

V duchu naší snahy o transparentnost jsou naše environmentální cíle a výsledky volně k nahlédnutí zde.

* % recyklovaného materiálu, kromě spotřebního materiálu.

řada Begreen

Naše řada Begreen ve videu

ŘÍDIT, MĚŘIT, ZAPOJIT SE.

Ve společnosti PILOT děláme vše pro to, abychom zabránili průmyslovým rizikům a omezili všechny formy znečištění související s naší činností. Provádíme neustálé studie, abychom zajistili, že naše továrny spotřebují co nejméně zdrojů: ať už vody, plynu nebo elektřiny.

Všechny výrobky, které v Evropě distribuujeme, pocházejí pouze z továren PILOT. To nám umožňuje řídit a kontrolovat každou fázi výroby produktů s ohledem na jejich dopad na životní prostředí.

Naše ekologická vize má smysl pouze tehdy, pokud ji sdílí všichni. A my jsme velmi hrdí na to, že se na našem přístupu k životnímu prostředí podílí 100 % našich zaměstnanců.

Dbáme rovněž na to, aby naše hodnoty a přesvědčení sdíleli také externí partneři. Naši distributoři a spotřebitelé jsou vždy informováni o našich environmentálních cílech a výsledcích prostřednictvím environmentálního prohlášení.

PROTOŽE DOBRÝ NÁPAD
MŮŽE VŠECHNO ZMĚNIT.

Kouzelníky jsou naši inženýři a oddělení výzkumu a vývoje. Neustále inovují, aby snížili spotřebu primárních surovin.

Od roku 2020 naše 2 bestsellery, FriXion a G-2, jsou vyráběny z minimálně 50 % z recyklovaného plastu, což je další důkaz naší snahy o efektivní jednání.

Recyklace plastových lahví na vodu a jejich přeměna na pera je dalším technologickým počinem, který stojí za naší řadou B2P již od roku 2006.

V roce 2021 jsme šli ještě dál, protože poprvé na světě bude stejný sortiment B2P tvořen nejen recyklovaným plastem z lahví, ale také plastovým odpadem sesbíraným na plážích.

Je to inovativní iniciativa, která nám umožňuje podílet se na řešení znečištění oceánů.

DALŠÍ KROK K DOKONALOSTI V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.

Od října 2021 jsou všechna pera vyrobená v evropské továrně Pilot ve Francii (74) kompenzována CO2. To znamená, že společnost Pilot kompenzuje své emise CO2 podporou certifikovaného projektu kompenzace uhlíku, čímž se její výrobky a služby stávají klimaticky neutrálními.

PILOT se proto rozhodl podpořit a financovat projekt “Clean Oceans Plastic Bank Worldwide” prostřednictvím partnerství se společností Climate Partner. V našich oceánech končí ročně 8 až 12 milionů tun plastů a 70 % tohoto odpadu klesá na mořské dno, kde ho pravděpodobně nedokážeme vyčistit. Klíčem k úspěchu je sběr plastů dříve, než se dostanou do oceánů! A právě to je posláním projektu “Plastic bank”: zabránit tomu, aby se plastový odpad dostal do oceánů.

F.A.Q.

  • Co je systém EMAS?

    Systém EU pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) je prémiový nástroj řízení vyvinutý Evropskou komisí pro podniky a další organizace, který slouží k hodnocení, vykazování a zlepšování jejich vlivu na životní prostředí.

    EMAS je otevřen všem typům organizací, které chtějí zlepšit své environmentální chování. Vztahuje se na všechna odvětví hospodářství a služeb a je použitelný po celém světě. Více informací na: https://ec.europa.eu/

  • Co je ISO 14001?

    Norma týkající se environmentálního řízení podniků. To zahrnuje měření dopadu společnosti na životní prostředí, stanovení cílů zlepšování a měření jejich úspěšnosti.

    Tato certifikace, kterou lze každé dva roky obnovit, vyžaduje neustálé zlepšování vlivu společnosti na životní prostředí. Tato norma se netýká výrobků, ale spíše výrobního procesu.

Zjistěte více o společnosti Pilot