Zásady ochrany osobních údajů

Tyto Zásady jsou platné od 19. 11. 2023.

Společnost PILOT CORPORATION OF EUROPE bere velmi vážně svou odpovědnost za zajištění ochrany vašich osobních údajů a dodržování předpisů EU, zejména obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen “GDPR”) a platných doplňujících vnitrostátních předpisů.

Proto vás informujeme o zásadách, které uplatňujeme v souvislosti s vašimi osobními údaji.

Nejprve vás informujeme, že nezpracováváme data ve velkém měřítku. Naší hlavní činností je výroba a prodej psacích potřeb, provoz a propagace naší značky.

Vaše osobní údaje nepředáváme třetím stranám, s výjimkou:

 • distributotorů produktů Pilot v Evropě z oprávněných důvodů (např. realizace propagační hry organizované PCE v několika evropských zemích),
 • našich subdodavatelů za specifických podmínek, pokud je to nutné,
 • jiné třetí strany, pokud jsme k tomu ze zákona povinni.

Ani my, ani naši subdodavatelé neshromažďujeme vaše osobní údaje s úmyslem obchodovat s nimi s třetími stranami, nepoužíváme je k marketingovým účelům bez vašeho souhlasu ani si o vás nevytváříme podrobný profil prostřednictvím shromažďování vašich osobních údajů.

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze pro účely popsané v těchto zásadách ochrany osobních údajů a na základě jednoho z následujících právních základů (článek 6 GDPR):

 • zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy s vámi nebo pro provedení kroků před uzavřením smlouvy s vámi na vaši žádost;
 • zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (jako je mimo jiné náš zájem odpovědět na váš dotaz, spravovat smluvní vztah s vámi nebo zlepšovat naše produkty a naše webové stránky) a tyto zájmy nejsou převáženy vašimi vlastními zájmy, základními právy nebo svobodou;
 • zpracování se provádí s vaším souhlasem, pokud je tento souhlas nutný ke splnění našich povinností pro účely dodržování předpisů.

Při shromažďování vašich údajů vás budeme v souladu s GDPR informovat o účelech tohoto shromažďování a zpracování, právním základu tohoto zpracování, příjemcích vašich údajů, době trvání zpracování a vašich právech týkajících se údajů, které nám poskytnete.

Pokud obchodujete nebo jinak vstupujete do kontaktu se společností PILOT CORPORATION OF EUROPE, správcem osobních údajů je:

 • zákazník, ať už profesionální nebo individuální, stávající nebo potenciální,
 • dodavatel,
 • uchazeč o zaměstnání,
 • návštěvník našich webových stránek

PILOT CORPORATION OF EUROPE.

Naše sídlo je PAE de la Caille 74350 Allonzier-la-Caille – Francie.

Chcete-li se na nás obrátit s dotazem týkajícím se ochrany osobních údajů, použijte prosím e-mail privacy[at]piloteurope.com.

Jaká pravidla se na vás vztahují?

Jaká pravidla platí pro každou situaci?

Jaká pravidla se na vás vztahují?

Pokud jste dodavatel nebo B2B zákazník

Jako obchodní partneři potřebujeme shromažďovat osobní údaje týkající se našich dodavatelů nebo zástupců zákazníků či korespondentů.

Vaše údaje shromažďujeme, když nás kontaktujete nebo když s vámi uzavřeme smluvní vztah.

Shromažďování a zpracovávání těchto údajů je nezbytné ke komunikaci s vámi (např. k poskytnutí nabídky) za účelem plnění smlouvy a sledování našeho obchodního partnerství, k provádění marketingových aktivit, jakož i pro účely prevence podvodů a k plnění našich povinností podle platných zákonů a předpisů a k obhajobě a posouzení zákonného práva.

Můžeme uchovávat následující osobní údaje:

 • jméno, pracovní pozice a kontaktní údaje, jako je profesní e-mailová adresa a telefonní číslo,
 • některé nezbytné ekonomické informace o vaší situaci (např. informace o historii plateb faktur), pokud jste živnostník.

Tyto osobní údaje jsou zpřístupněny společnosti PILOT CORPORATION OF EUROPE za účelem řešení vašeho podnikání (např. prodej, dodavatelský řetězec, účetnictví).V případě potřeby mohou být zpřístupněny dalším “partnerům společnosti Pilot” (subjektům společnosti Pilot nebo výhradním místním distributorům v Evropě). Pokud je například mezi našimi společnostmi podepsána evropská rámcová smlouva, může být nutné zaslat užitečné osobní údaje dalším Pilotním partnerům, kteří smlouvu v daných zemích realizují. Partneři společnosti Pilot musí dodržovat platné zákony a předpisy týkající se ochrany osobních údajů a jsou vázáni smluvními závazky se společností PILOT CORPORATION OF EUROPE.

Žádné informace nepředáváme žádné společnosti mimo síť Pilot Partners s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon.

Osobní údaje shromážděné během našeho obchodního vztahu budou uchovávány po dobu nezbytnou k dosažení konkrétních účelů zpracování údajů popsaných v tomto dokumentu nebo v době, kdy byly údaje shromážděny, pokud se na ně podle platných zákonů nevztahuje kratší nebo delší doba uchovávání. Zejména budeme uchovávat povinnou účetní dokumentaci, jako jsou faktury, po dobu 10 let po skončení běžného účetního roku.

Pokud jste potenciální zákazník nebo dodavatel a vznesete na nás konkrétní dotaz prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo kontaktního formuláře dostupného na našich webových stránkách, můžeme tyto informace a kontaktní údaje použít k dalšímu postupu v souvislosti s vaším dotazem nebo ke sjednání návštěvy některého z našich obchodních manažerů.

ZPĚT

Pokud jste spotřebitel…

…a vy nás kontaktujete prostřednictvím naší kontaktní e-mailové adresy nebo kontaktního formuláře.

Pokud máte dotaz nebo připomínku, můžete nás kontaktovat prostřednictvím naší e-mailové adresy nebo kontaktního formuláře na našich webových stránkách.

Pokud nás kontaktujete, budeme zpracovávat následující osobní údaje:

 • váš titul, jméno,
 • vaše e-mailová adresa,
 • vaše poštovní adresa,
 • vaše telefonní číslo, pokud bylo předloženo.

Tyto osobní údaje jsou poskytovány zákaznickému servisu společnosti PILOT CORPORATION OF EUROPE pouze za účelem navázání kontaktu s vámi a poskytnutí odpovědi. V případě potřeby mohou být zpřístupněny dalším subjektům společnosti Pilot.

Pokud se například obrátíte přímo na společnost Pilot Corporation of Europe, můžeme vaši žádost a kontaktní údaje zaslat příslušnému místnímu partnerovi společnosti Pilot, pokud je to vhodné: například místní společnosti Pilot nebo výhradnímu distributorovi v zemi, kde žijete.

Informace o vás budou uchovávány pouze do splnění vaší žádosti, pokud se na ně nevztahují kratší nebo delší doby uchovávání podle místních nebo platných zákonů. K žádnému jinému účelu se nepoužívají.

…a účastníte se jedné z našich her

Možná se budete chtít zúčastnit některé z našich soutěžních her.

Při účasti vás můžeme požádat o poskytnutí následujících osobních údajů:

 • váš titul, jméno,
 • vaše e-mailová adresa,
 • adresa vašeho bydliště.

Tyto osobní údaje jsou zpřístupněny distributorům společnosti Pilot v Evropě, kteří se na hře podílejí, a případným subdodavatelům pověřeným realizací hry a budou použity pouze za účelem provozování hry, správy cen a jejich zasílání, jakož i za účelem plnění našich povinností vyplývajících z platných zákonů a předpisů a za účelem obhajoby a posouzení zákonného práva.

Například naši subdodavatelé (specializované servisní společnosti) mohou mít na starosti zpracování účasti, průběh losování, zasílání cen výhercům,… Vaše osobní údaje předáváme pouze našim subdodavatelům, kteří jsou s námi smluvně vázáni, aby mohli hru provozovat. Vaše osobní údaje neprodáváme a požadujeme, aby je naši subdodavatelé neprodávali ani nepoužívali k jiným účelům bez vašeho souhlasu.

Vaši e-mailovou adresu můžeme použít k marketingovým účelům pouze s vaším souhlasem (další vysvětlení najdete v části “pokud se zaregistrujete k odběru našeho newsletteru”).

Vaše osobní údaje budou uchovávány výhradně po dobu nezbytnou k dosažení konkrétních účelů zpracování údajů popsaných v tomto dokumentu, pokud se podle místních nebo jiných platných zákonů neuplatní kratší nebo delší doba uchovávání.

ZPĚT

Pokud jste návštěvníkem našich webových stránek a sociálních sítí.

Když navštívíte naše webové stránky, neshromažďujeme vaše osobní údaje bez vašeho souhlasu.

Používáme soubory cookie

Při první návštěvě našich stránek vás informujeme o tom, že používáme soubory cookie, a to pomocí informačního banneru.

Soubory cookie můžete přijmout, pokračovat bez přijetí (v takovém případě budou aktivní pouze technicky nezbytné soubory cookie) nebo kdykoli nastavit své preference kliknutím na nastavení souborů cookie v dolní části stránky.

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají ve webovém prohlížeči nebo je webový prohlížeč ukládá do systému počítače. Soubory cookie nám pomáhají především poskytovat vám kvalitní služby na našich webových stránkách.

Pokud jsou soubory cookie blokovány (zejména technické soubory cookie), nemusí být možné naše webové stránky bez problémů používat nebo naše webové stránky nemusí fungovat vůbec.

Soubory cookie vydané našimi webovými stránkami se používají k:

 • Umožnění základních funkcí webu, konkrétně přizpůsobení prezentace našich stránek preferencím zobrazení vašeho terminálu (responzivní design podle vašeho zařízení, použitého jazyka, rozlišení displeje, použitého operačního systému atd.). Tyto soubory cookie se používají pouze za účelem zajištění kvalitního zobrazení stránek a jsou nezbytné;
 • Získávání statistik o používání a počtu návštěv našich stránek za účelem zlepšení výkonu našich služeb, pokud s tím souhlasíte.
  Používáme Google Analytics nebo jiný podobný analytický nástroj. Shromážděné informace jsou souhrnné a neumožňují individuální identifikaci. Další informace o službě Google Analytics získáte na adrese: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.
  Chcete-li se odhlásit ze sledování službou Google Analytics na všech webových stránkách, navštivte http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 • Pomoc při zapamatování informací, které jste na naše stránky přenesli, abyste usnadnili přístup ke svému účtu nebo ke hře a nemuseli se tak během jedné relace několikrát identifikovat, pokud s tím souhlasíte.

Jak spravovat své preference týkající se souborů cookie?

Soubory cookie můžete uložit do svého terminálu nebo je naopak odmítnout nastavením svého prohlížeče. Protože se konfigurace každého prohlížeče liší, uvádíme níže informace, které vám umožní zjistit, jak upravit svá přání týkající se souborů cookie. Můžete se také obrátit na stránky http://youronlinechoices.com a postupovat podle pokynů navržených těmito stránkami, které vám pomohou kontrolovat, povolit nebo zablokovat soubory cookie uložené ve vašem terminálu.

Aplikace třetích stran

Je pravděpodobné, že na naše stránky umístíme počítačové aplikace třetích stran, jako je například Youtube. Pokud je používáte, používají soubory cookie a my nemáme kontrolu nad jejich postupem, protože jednají samy za sebe.

Sociální sítě, jako je Facebook nebo Twitter, vás obvykle identifikují díky svému tlačítku, i když jste na něj při návštěvě našich stránek neklikli, a my nad jejich postupem nemáme žádnou kontrolu. Aktivní tlačítka sociálních sítí však z našich webových stránek nezobrazujeme a tyto třetí strany vás nemohou identifikovat, když pouze prohlížíte naše webové stránky.

Další informace o souborech cookie a používání vašich osobních údajů těmito aplikacemi nebo sociálními sítěmi naleznete v jejich zásadách a obecných podmínkách používání.

ZPĚT

Pokud jste uchazečem o zaměstnání

Můžete se u nás ucházet o práci. Můžete tak učinit prostřednictvím naší e-mailové adresy nebo kontaktního formuláře nebo prostřednictvím některého z našich poskytovatelů služeb, například pracovní agentury.

Jako uchazeči o zaměstnání budeme uchovávat osobní údaje, které nám poskytnete ve svém životopise, jako jsou například.

 • vaše jméno,
 • foto,
 • kontaktní informace,
 • kvalifikace,
 • historie zaměstnání.

Veškeré informace, které poskytnete během náborového procesu, budou použity pouze v oprávněných zájmech, zejména za účelem zpracování vaší žádosti nebo v případě potřeby ke splnění zákonných nebo regulačních požadavků.

Žádné informace, které nám poskytnete v průběhu náborového procesu, nebudeme poskytovat neoprávněným osobám; tyto informace budou bezpečně uchovávány interně.

Kontaktní údaje, které nám poskytnete, použijeme k tomu, abychom vás kontaktovali ohledně postupu vyřizování vaší žádosti.

Další informace, které nám poskytnete, použijeme k posouzení vaší vhodnosti pro pozici, o kterou jste se ucházeli.

Informace o vás budeme uchovávat:

 • v případě, že uspějete, budou informace, které nám poskytnete během procesu podávání žádosti, uchovávány jako součást vašeho zaměstnaneckého spisu po dobu trvání vašeho pracovního poměru a 5 let po jeho skončení.
 • pokud nebudete vybráni k pohovoru nebo v něm neuspějete, vaše údaje nebudeme uchovávat. V případě získání souhlasu budeme váš životopis uchovávat po dobu až 2 let od data udělení souhlasu.

ZPĚT

Jaká pravidla platí pro každou situaci?

Kde ukládáme vaše údaje?

Společnost PILOT CORPORATION OF EUROPE neukládá vaše osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor (EHP).

Pokud se stane, že některý z našich subdodavatelů musí ukládat některé vaše osobní údaje mimo EHP, ujistíme se, že se náš subdodavatel zavázal poskytnout stejné záruky bezpečnosti a stejnou úroveň ochrany, jakou byste měli v EHP (viz další otázky).

ZPĚT

Je to bezpečné?

Snažíme se vždy zachovávat důvěrnost, bezpečnost a zabezpečení vašich údajů.

Výběru našich IP zařízení, softwaru, subdodavatelů a zlepšování našich interních procesů věnujeme velkou pozornost. Přijímáme a vyžadujeme, aby naši subdodavatelé přijali vhodná technická a organizační opatření k ochraně vašich údajů, zabránění jejich ztrátě, zničení, neoprávněnému nebo nezákonnému přístupu k nim a jejich použití. Zajišťujeme, aby interní a externí pracovníci, kteří mají přístup k vašim údajům, byli vázáni odpovídajícími povinnostmi v oblasti bezpečnosti a důvěrnosti.

Navzdory opatřením, která jsme přijali, berte prosím na vědomí, že žádný elektronický přenos nebo ukládání informací není 100% bezpečné a že nemůžeme zaručit, že nikdy nedojde ke ztrátě, zničení, neoprávněnému nebo nezákonnému přístupu k vašim údajům a jejich použití.

ZPĚT

Jak spolupracujeme s našimi subdodavateli?

Vaše osobní údaje můžeme být nuceni předat našim subdodavatelům.

Například,

 • pokud se účastníte hry, můžeme na její organizaci spolupracovat s agenturou;
 • pokud si objednáte zboží, musíme vaše osobní údaje předat našemu dopravci;
 • pokud se ucházíte o zaměstnání prostřednictvím agentury práce, shromažďuje vaše údaje tato agentura.

Seznam těchto subdodavatelů s uvedením jejich sídla je k dispozici na vyžádání na adrese privacy[at]piloteurope.com. Abychom s vámi před sdílením vašich údajů jednali spravedlivě, formalizujeme smluvní vztahy s našimi subdodavateli. Žádáme je, aby vaše údaje zpracovávali pouze pro námi stanovené účely a po námi stanovenou dobu. Dbáme na to, aby se osoby oprávněné zpracovávat vaše osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti a aby zavedly technická a organizační opatření zajišťující dobrou úroveň zabezpečení.

Dbáme na to, aby náš subdodavatel bez našeho souhlasu nezadával své práce subdodavatelům.

Vaše údaje mohou být také sdíleny s úřady, institucemi, veřejnými subjekty nebo jinými oprávněnými příjemci, pokud to povolují platné zákony a předpisy, a například za účelem ochrany a obrany našich práv.

ZPĚT

Jaká jsou vaše práva?

Jak stanoví GDPR, máte za určitých okolností definovaných platnými zákony a předpisy následující práva týkající se osobních údajů, které jste nám poskytli:

 • Právo být informován o zpracování údajů a jeho podmínkách.
 • Právo na přístup : můžete získat potvrzení, zda zpracováváme osobní údaje, které se vás týkají, a pokud ano, můžete požádat o kopii svých osobních údajů a kopii údajů, které jste poskytli, ve strojově čitelném formátu.
 • Právo na opravu : V určitých případech můžete požádat o úpravu, aktualizaci nebo opravu svých údajů, zejména pokud jsou nepřesné. Pokud máte účet, můžete některé své osobní údaje upravit prostřednictvím svého účtu.
 • Právo na výmaz : můžete nás požádat o vymazání nebo odstranění všech vašich osobních údajů nebo jejich části za splnění zákonných podmínek.
 • Právo na omezení zpracování : zpracování můžete omezit například proto, že informace nejsou přesné, dokud nebudou opraveny.
 • Právo na přenositelnost údajů: máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu a předat je jinému správci údajů.
 • Právo vznést námitku : můžete nás požádat, abychom zastavili zpracování vašich údajů, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody, které převažují nad vašimi zájmy, svobodou a právy. Vždy máte právo vznést námitku proti přímému marketingu.
 • Právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, pokud má toto rozhodnutí pro vás právní účinky a podobně významně se vás dotýká.
 • Právo odvolat souhlas, pokud bylo zpracování provedeno z tohoto důvodu.
 • právo udělit pokyny třetí straně ohledně zpracování vašich údajů po vaší smrti.

Upozorňujeme, že uplatnění těchto práv může podléhat požadavkům a podmínkám stanoveným v platných zákonech a předpisech.

ZPĚT

Pokyny k těmto právům naleznete na adrese https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens.

Pokud budete chtít kdykoli využít svých práv, napište nám na e-mail: privacy[at]piloteurope.com.
Odpovíme vám co nejdříve, v každém případě do 1 měsíce od obdržení vaší žádosti.
Můžeme vás požádat o potvrzení vaší totožnosti.

Máte také právo podat stížnost na naše zpracování u dozorového úřadu.

Ve Francii se můžete obrátit na:

 • Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (Národní komise pro informatiku a svobodu)
 • 3 Place de Fontenoy
 • TSA 80715
 • 75334 PARIS CEDEX 07
 • https://www.cnil.fr/fr/plaintes

ZPĚT