Naše poslání

Již více než 100 let nabízí společnost PILOT každému pera nejvyšší kvality a inovativní řešení, která mu umožní co nejlépe využít svůj rukopis a dosáhnout toho, na čem mu nejvíce záleží.

Dnes jsou obrazovky a chytré telefony nedílnou součástí našeho každodenního života, ale psaní stále zásadním způsobem ovlivňuje činnost mozku. Posláním značky Pilot je více než kdy jindy “Podporovat akt psaní tím, že každého vyzveme, aby napsal svůj svět. “

Ať už jste ve škole, v kanceláři nebo doma,

vždy budete mít k 
dispozici pero Pilot, kterým můžete psát svůj svět.

Hodnoty značky

Kvalita

PILOT je dnes jedním z mála výrobců na světě, kteří jsou schopni provést všechny nezbytné fáze vývoje psacího nástroje. PILOT zaručuje dokonalou kvalitu svých výrobků. Věrna svému japonskému původu podléhá každá továrna přísným výrobním procesům a kontrolám. Každý výrobek je na konci výrobního řetězce systematicky testován.

Inovace

Díky velmi vysoké úrovni inovací v kombinaci s velkým průmyslovým odhodláním uvedla společnost PILOT na trh postupně technologie, které zcela změnily tvář trhu s psacími potřebami.

Udržitelnost

Ve společnosti PILOT neustále inovujeme, aby naše pera byla stále šetrnější k životnímu prostředí. Všechny naše iniciativy se zaměřují na to, abychom psali lépe a s menší spotřebou, s cílem snížit ekologický dopad naší výroby a zároveň zachovat naše standardy kvality a inovace.

Společnost Pilot

Díky svým zkušenostem se značka dostala na přední místo v technologii psacích potřeb na celém světě. Dnes jsou pera PILOT k dostání po celém světě: společnost je průkopníkem a lídrem na svém trhu, jednička v kategorii rollerů, stejně jako tvůrce a jednička v segmentu termosenzitivních per.

Japonská

společnost

2600

zaměstnanců v roce 2023 celosvětově

100

ve více než 100 zemích světa

113

obrat v miliardách jenů v roce 2022 (= 777 milionů EUR)

Více než 100 let historie

První pera PILOT vznikla v Japonsku v roce 1918. Vytvořili je dva námořní inženýři, Ryosuke Namiki a Masao Wada z obchodního námořnictva.
Na počest jejich společné vášně pro moře pojmenovali značku PILOT podle vlajkové lodi, která vede flotilu.
Naše výzvy

Pište lépe a šetrněji

Ochrana životního prostředí je hlavní výzvou, která dlouhodobě řídí naše kroky a myšlení. Tento přístup neustálého zlepšování byl odměněn získáním velmi selektivní certifikace EMAS a také normy ISO 14001. Na tyto milníky jsme hrdí a v našem úsilí pokračujeme prostřednictvím akčního plánu založeného na 4 základních pilířích: našich 4R.

RECYKLUJ

maximálně upřednostňujeme využívání recyklovaných plastů.

SNIŽUJ

v našich obalech používáme méně plastů.

VYMĚŇUJ NÁPLNĚ

stačí vyměnit náplň, ne celé pero.

ZRENOVUJ

snižujeme znečištění moří a oceánů sběrem plastového odpadu.