Článek 1 : Popis webových stránek

Tyto webové stránky jsou dostupné na následující adrese URL: https://www.pilotpen.eu/ (dále jen “webové stránky”).

Vydavatelem webových stránek je společnost PILOT CORPORATION OF EUROPE, SA s kapitálem 7 216 936 eur, zapsaná v obchodním rejstříku 399 424 753 Annecy, jejíž sídlo se nachází na adrese PAE de La Caille – Saint-Martin Bellevue – 74 350 Allonzier-La-Caille, Francie, zastoupená panem Yoshio Wadou , řádně zmocněným pro účely těchto podmínek.
Správcem publikace je pan Julien Barabant.

Můžete nás kontaktovat e-mailem: contactus@piloteurope.com nebo telefonicky: +33 4.50.08.30.00.

Webové stránky hostuje společnost OVH, jejíž sídlo se nachází na adrese 2, rue Kellermann – 59100 Roubaix – Francie.

Článek 2: Svoboda služby

Používání služby zřízené společností PILOT CORPORATION OF EUROPE a popsané v těchto všeobecných podmínkách je zcela bezplatné.

Za vybavení (počítač, telefon, software, telekomunikace atd.), které umožňuje přístup k této službě, však nesou odpovědnost výhradně uživatelé internetu, stejně jako za poplatky za připojení k internetu.

Článek 3: Duševní vlastnictví

Webové stránky a jejich obsah jsou výhradním vlastnictvím společnosti PILOT CORPORATION OF EUROPE. Kromě pouhého prohlížení webových stránek na internetu podléhá jakékoli jiné použití webových stránek nebo jejich obsahu předchozímu souhlasu společnosti PILOT CORPORATION OF EUROPE.

Bez předchozího písemného souhlasu společnosti PILOT CORPORATION OF EUROPE je přísně zakázáno používat nebo reprodukovat název “PILOT” a/nebo jeho logo, jakoukoli značku a design uvedený a/nebo prezentovaný na webových stránkách nebo na jakýchkoli jiných souvisejících stránkách, a to z jakéhokoli důvodu, zejména pro reklamní účely.

Obrázky, které ilustrují tyto stránky, pocházejí z fotobanky společnosti PILOT CORPORATION OF EUROPE (je nutné uvést zdroj).

Článek 4: Ochrana osobních údajů

S osobními údaji uživatelů internetu bude nakládáno v souladu s požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) z 27. dubna 2016. Zde je odkaz na naše zásady ochrany osobních údajů, které poskytují informace o způsobu shromažďování a zpracování osobních údajů.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prosím na adrese: privacy@piloteurope.com.

Článek 5: Používání souborů cookie na našich webových stránkách

Soubor cookie je textový soubor, který server webových stránek ukládá na pevný disk. Soubory cookie nemohou spouštět programy ani zanést do počítače virus. Soubory cookie se používají pouze ke specifickým účelům, jako je technické usnadnění návštěvy nebo poskytování statistik. Naše zásady používání souborů cookie a způsob, jak soubory cookie nepřijímat, jsou popsány v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Při první návštěvě našich stránek vás informujeme o tom, že používáme soubory cookie, a to pomocí informačního banneru zobrazeného v zápatí stránky. Pokračováním v prohlížení našich Stránek při zobrazení tohoto banneru vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie.

Je pravděpodobné, že na naše stránky umístíme počítačové aplikace třetích stran, jako je například Youtube. Pokud je používáte, používají soubory cookie a my nemáme kontrolu nad jejich postupem, protože jednají samy za sebe. Pro více informací týkajících se souborů cookie a používání vašich osobních údajů těmito aplikacemi vám doporučujeme prostudovat si jejich zásady a všeobecné podmínky používání.

Článek 6: Rizika spojená s internetem

Služby webových stránek jsou přístupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, s výjimkou případů vyšší moci nebo událostí, které společnost PILOT CORPORATION OF EUROPE nemůže ovlivnit, a s výhradou období údržby a možných výpadků.

Společnost PILOT CORPORATION OF EUROPE nezaručuje rychlost přenosu a dobu odezvy informací, které kolují mezi internetem a platformou webových stránek. Rychlost, jakou informace obíhají, totiž nespadá pod přístupovou službu nabízenou společností PILOT CORPORATION OF EUROPE, ale pod přirozené vlastnosti online sítě s ohledem na technické prostředky získávání generovaného provozu.

Společnost PILOT CORPORATION OF EUROPE upozorňuje uživatele na vlastnosti a omezení internetu a nenese žádnou odpovědnost za důsledky připojení uživatelů k této síti prostřednictvím webových stránek.

Společnost PILOT CORPORATION OF EUROPE zejména nenese odpovědnost za jakékoli materiální či nemateriální škody způsobené uživatelům, jejich IT vybavení nebo datům na něm uloženým, ani za jakékoli možné důsledky pro jejich osobní, profesní nebo obchodní podnikání.

Společnost PILOT CORPORATION OF EUROPE nemůže nést odpovědnost za jakékoli použití prvků, které se objevují v soukromých oblastech webových stránek, třetí stranou.

Společnost PILOT CORPORATION OF EUROPE nenese odpovědnost v případě, že se jeden nebo více uživatelů nemůže připojit k webovým stránkám z důvodu technické závady nebo jakéhokoli problému souvisejícího zejména s přetížením sítě.

Článek 7: Pozastavení a ukončení

Společnost PILOT CORPORATION OF EUROPE může kdykoli jednostranně dočasně nebo definitivně přerušit online dostupnost svých webových stránek, aniž by za to nesla odpovědnost a aniž by to vedlo k přiznání náhrady škody jakékoli povahy.

Článek 8: Webové stránky třetích stran

Webové stránky mohou obsahovat hypertextové odkazy na jiné webové stránky, které spravují jiné společnosti než PILOT CORPORATION OF EUROPE a nad kterými PILOT CORPORATION OF EUROPE nemá žádnou kontrolu. Společnost PILOT CORPORATION OF EUROPE nenese žádnou odpovědnost za obsah těchto webových stránek třetích stran ani za obsah, na který tyto webové stránky třetích stran mohou odkazovat.

Článek 9: Různé

Společnost PILOT CORPORATION OF EUROPE může tyto všeobecné podmínky používání kdykoli změnit. Uživatelům je vnucována nejnovější verze všeobecných podmínek používání.

Všeobecné podmínky používání se řídí francouzským právem a veškeré spory týkající se jejich provádění a/nebo výkladu budou řešeny francouzskými soudy.