Filozofie Pilot

Od založení společnosti v roce 1918 se Masao Wada a Ryosuke Namiki rozhodli přijmout pět zásad pro společnost:

Sansha Teiritsu

1/ Sansha Teiritsu – Tři vyvážené síly

Trojnohý čínský bronzový hrnec reprezentuje rovnováhu v podnikání. Každá noha představuje jednu ze tří stran obchodního vztahu - výrobce, distributora a spotřebitele. Pokud je jedna noha kratší nebo delší než zbylé dvě, bude hrnec nevyvážený. Jsme přesvědčeni, že pokud některá z těchto tří stran utrpí ztrátu nebo získá nadměrné výhody na úkor ostatních dvou, nelze podnikání trvale provozovat.

2/ Ukiwa Seishin – Sdílení radosti a strasti

Ukiwa Seishin

Společně sdílené radosti a strasti a princip solidarity je symbolizován záchranným kruhem, který je spuštěn, pokud je to zapotřebí. Naše první ochranná značka.

Tato zásada se vztahuje i na obchodní vztahy, ve kterých silná solidarita umožňuje zažívat případná utrpení a radost společně. Proto je nutné pracovat v naprosté harmonii a snaze dosáhnout stejných cílů a tím zaručit prosperitu.

3/ Nankan Toppa – Překonávání obtíží

Nankan Toppa

Tento princip znázorňuje odvahu námořníků v případě, že musí překonávat obtíže:

  • Kapitán neustále připravuje svou posádku na mimořádné události a nikdy neztrácí ze zřetele všudypřítomnost možné závažné katastrofy => příprava.
  • Celá posádka vydává nadlidské úsilí, poslouchá rozkazy a plní své povinnosti, bez ohledu na své vlastní nebezpečí => reakce.

Z těchto principů musí společnost čerpat, aby mohla dosáhnout nejlepších výsledků.

4/ Ichinichi Ishiin – Jeden krok za den

Ichinichi Ishiin

V námořním jazyce znamená pilot průvodce a vůdce. Pokud tedy pilot udržuje neustálý pokrok, postupně bude jeho loď rychlejší a rychlejší, až se stane tou nejrychlejší. Tato zásada je symbolem našeho přísloví "pomalu, ale jistě".

Proto musíme každý den usilovat o to, abychom se stali tou nejlepší společností. S vědomím této filozofie pojmenoval Masao Wada první výrobek firmy "PILOT". Bez tohoto neustálého úsilí zlepšovat se mohou dokonce i lídři selhat.

5/ Sishei Shinken – Skutečně úsilí jít vpřed

Nic není nemožné, pokud do toho dáváme své vlastní úsilí. Pro nás to znamená, že jakkoli zajímavý projekt nebo myšlenka existuje, v případě, že k ní není přistupováno vážně a seriózně, úspěch se nedostaví. Toto představuje naši trvalou zásadu, kterou jsme přijali v oblasti výzkumu a vývoje, výroby a uvádění na trh.

Prohlížet

Objevte naše další webové stránky a online aktivity.