Vysvětlivky ekologických značek a pojmů

ECODESIGN :

Ekodesign je možné definovat jako systematický proces navrhování a vývoje výrobku, který vedle klasických vlastností jako je funkčnost, ekonomičnost, bezpečnost, technická proveditelnost, estetičnost apod., klade velký důraz na dosažení minimálního negativního dopadu výrobku na životní prostředí, a to z hlediska jeho celého životního cyklu.

ECOMARK :

Japonské eko označení pro psací potřeby (evropské eko označení je „Eco-Label Environment“). Značka vznikla v roce 1995 a řadí se tak mezi nejstarší ekologické certifikace pro tuto kategorii produktů. Je měřítkem ve světě psaní především pro svou zavedenost v používání recyklovaných materiálů. Všechny produkty v kategorii BEGREEN striktně dodržují kritéria ECOMARK.

ISO 14001 :

Norma týkající se environmentální politiky společnosti. Zahrnuje měření dopadu dané společnosti na životní prostředí, stanovení cílů pro zlepšení a měření jejich úspěšnosti. Certifikace se obnovuje jednou za dva roky a vyžaduje neustálé zlepšování vlivu společnosti na životní prostředí. Tato norma se nevztahuje k produktu, ale především k výrobnímu procesu.

MÖBIOVA KŘIVKA (NEBO TAKÉ SMYČKA ČI PROUŽEK) :

Už od roku 1970 je tento symbol používán k tomu, aby informoval o tom, zda je výrobek recyklovatelný (pouze křivka) nebo zda obsahuje recyklované materiály (křivka + procento obsahu recyklovaného materiálu). Je používán na celém světě a poskytuje každému z nás přesnou a lehce srozumitelnou informaci o ekologických vlastnostech produktu.

EKOLOGICKY ŠETRNÝ VÝROBEK :

Ekologické označení platné v České republice. Díky ekoznačce Ekologicky šetrný výrobek, si můžete být jistí, že místo ekologického „zajíce v pytli“ dostanete za své peníze skutečně ekologicky šetrnější zboží. Označení Ekologicky šetrný výrobek je značka, díky které ekologicky šetrnější produkty spolehlivě poznáte a můžete jim důvěřovat. Přísná kritéria pro její udělení stanovuje Ministerstvo životního prostředí a jejich dodržování dozoruje agentura CENIA.

RECYKLOVATELNÉ :

Říká se, že výrobek je recyklovatelný, pokud materiály, ze kterých je vyroben, mohou být znovu zpracovány pomocí recyklačního procesu. S současné době nejsou v Evropě žádná recyklovatelná pera. Po třídění domácího odpadu jsou to pouze PET lahve, které jsou recyklovatelné z hlediska plastů. Chcete-li zjistit, zda je výrobek recyklovatelný, jednoduše se podívejte, zda je na výrobku uvedena Möbiva křivka (bez procenta).

RECYKLOVANÉ :

Recyklované materiály jsou materiály, které pocházejí z jiných výrobků a byly znovu zpracovány tak, aby je bylo možné využít při výrobě nových produktů. Využívání recyklovaných materiálů umožňuje vyhnout se používání surovin z fosilních zdrojů. V našem případě se jedná o plasty, které jsou recyklované. Protože plasty jsou z 99% vyráběny z ropy. Používáním recyklovaných materiálů snižujeme použití těchto zdrojů, které, jak víme, nejsou neomezené. Chcete-li zjistit obsah recyklovaného materiálu v produktu, jednoduše se podívejte na Möbiovu křivku a procento, které je u ní uvedeno. Výpočet procentuálního podílu recyklovaného materiálu v našich produktech neobsahuje vyměnitelné části jako je náplň, inkoust, pryž nebo tuha (v případě mikrotužek).

Prohlížet

Objevte naše další webové stránky a online aktivity.