Ekologický závazek

Environmental statement

Respekt k životnímu prostředí je jedním z našich hlavních zájmů. Je pro nás hnacím motorem pracovat tak, abychom snížili dopad naší produkce a našich výrobků na životní prostředí.

Samozřejmostí tedy je, že již po mnoho let dodržujeme v Japonsku, a od března roku 2006 také v Evropě, standardy ISO 14001.

Náš přístup důsledného a neustálého zlepšování nás vedl k vytvoření QSE (Q = Quality / Kvalita, S = Security / Bezpečnost, E = Enviroment / Životní prostředí) oddělení. Toto je zaměřeno výhradně na problematiku životního prostředí.

Díky neúnavné práci jsme v nedávné době získali vysoce ceněnou certifikaci EMAS.

Podívejte se na naše environmentální prohlášení

Zjistěte více o závazku společnosti Pilot k udržitelnému růstu prostřednictvím sekce Společenská odpovědnost: klikněte zde.

Prohlížet

Objevte naše další webové stránky a online aktivity.