do better with less

Pište pro planetu

„Ochrana životního prostředí je velkou výzvou, která neustále vedla a vede naše jednání a myšlení. Ve společnosti Pilot přicházíme neustále s inovacemi, jejichž cílem je omezit dopad našeho jednání na planetu. A inovovat naše pera tak, aby byla stále ekologičtější, je skutečný technologický a lidský výkon. “

Proto nás všechny naše kroky vedou k tomu, abychom vytvářeli věci "lépe s méně", a společně s vámi psali zítřejší svět.

Princip vytvářet lépe s méně je více než jen filosofie, je to náš přístup zaměřený na snížení ekologického dopadu naší výroby při zachování standardů kvality inovací.

Tento přístup neustálého zlepšování byl oceněn dosažením velmi výjimečné certifikace EMAS, a rovněž certifikace ISO 14001. S hrdostí na tyto milníky pokračujeme v našem úsilí prostřednictvím akčního plánu založeného na 4 základních pilířích: 

 • recykluj

  Omezování používání plastů na nejnižší minimum.

  bottle
  Zjisti vícearrow
 • vyměňuj náplně

  Vyměňuj náplně, ne pera.

  recharger
  Zjisti vícearrow
 • snižuj

  Všichni jsme posedlí snižováním spotřeby plastů.

  réduire
  Zjisti vícearrow
 • zregeneruj

  Méně plastů v oceánech = snížení znečištění.

  récolter
  Zjisti více
  arrow

Naše kroky ve videu

Naše 4 pilíře:

recycler

recykluj

Omezování používání plastů až na nejnutnější minimum.

Těžba surovin potřebných k výrobě plastů představuje až 77,8 % uhlíkové stopy pera. Proto od roku 2006 upřednostňujeme použití recyklovaného plastu.

Tato optimalizace produkčního nástroje nám umožňuje snížit dopad CO2 u dotčených psacích potřeb na 19 % až 57 %.

stylos

vyměňuj náplně

Vyměňuj náplně, ne pera.

Více než 60 % našich produktů má vyměnitelnou náplň. Tato skutečnost také umožuje našim zákazníkům přehodnotit, jak pera využívat. Používání stejného produktu delší dobu, s vyměněnou náplní, namísto jeho vhození do odpadkového koše, to je gesto, které je jednoduché, ekonomické a ekologické

Pokud například třikrát vyměníte náplň v rolleru B2P, můžete snížit dopad CO2 o 37 - 71% ve srovnání s jednorázovým použitím čtyř per.*

haricot

snižuj

Všichni jsme posedlí snižováním spotřeby plastů.

Současné obchodní zvyklosti vyžadují v některých segmentech trhu prodej našich per v obalech. Od roku 2010 jsme snížili použité množství nových výrobních surovin pro výrobu plastu o více než 80% použitím recyklovaného plastu a kartonu s certifikátem FSC. V roce 2020 jsme šli ještě dál.

Naše řada BEGREEN je k dispozici v obalu ze 100% recyklovaného kartonu. Všechny naše obaly jsou vyvinuty tak, aby svými rozměry minimalizovaly prázdný prostor a nesou certifikát FSC.

récolter

ZREGENERUJ

Méně plastů v oceánech = snížení znečištění.

Do našich oceánů doputuje ročně 8 - 12 milionů tun plastu. 70 % tohoto odpadu klesá na mořské dno, kde je nepravděpodobné, že ho dokážeme uklidit. Klíčové je zachytit plastový odpad dříve, než se do oceánů dostane!

V roce 2021 podniká PILOT pilotní krok v boji proti celosvětovému problému, kterým je znečištění oceánů. Přidává k recyklovanému PET materiálu používanému při výrobě kultovní řady B2P (Gel a Ecoball) prvky zregenerovaného oceánského plastu.

Tento materiál je z oceánů, pláží, řek, jezer a a břehů vodních cest sesbírán naším partnerem TerraCycle, světovým lídrem v oblasti sběru a opětovného použití nerecyklovatelného postspotřebitelského odpadu.

Více informací na www.terracycle.com

be green

Věděli jste, že?

Dělat věci lépe a s větší odpovědností je již dlouho základem našich aktivit a výzkumu.

V roce 2006 jsme uvedli naši produktovou řadu BEGREEN. Tu tvoří psací potřeby vyrobené minimálně ze 70 % z recyklovaného plastu. Navíc 85 % z těchto per má vyměnitelnou náplň. Tento průkopnický přístup umožnil společnosti PILOT být prvním výrobcem na světě, který nabízel ekologičtější psací potřeby.

Odhodlání být ekologicky odpovědným vzbuzuje u našich týmů nadšení a dodává jim energii. Od návrhu až po prodej vkládáme veškerou naši energii do minimalizace našeho dopadu na životní prostředí. 

Chceme být transparentní, a proto zde lze konzultovat naše cíle a výsledky v oblasti životního prostředí.

*  Procento recyklovaného materiálu bez spotřebního materiálu (cartridge, inkoust, náplně nebo tuhy) a obal produktu.

KONTROLA, MĚŘENÍ, ZAPOJENÍ

Ve společnosti PILOT děláme vše, co je v našich silách, abychom zabránili průmyslovým rizikům a omezili všechny možnosti znečištění životního prostředí ve spojení s našimi aktivitami. Neustálými studiemi se snažíme zajistit, aby naše továrny spotřebovávaly co nejmenší množství přírodních zdrojů: vody, plynu nebo elektřiny.

Všechny produkty distribuované v Evropě pocházejí z výrobních závodů PILOT. To nám umožňuje kontrolovat každou fázi výroby produktů s přihlédnutím k jejich dopadu na životní prostředí.

Naše vize životního prostředí má smysl v případě, pokud ji sdílí všichni. Jsme velmi hrdí na to, že můžeme říci, že 100 % našich zaměstnanců je zapojeno do našeho přístupu k životnímu prostředí.

Rovněž dbáme na to, aby naši externí partneři sdíleli naše hodnoty a přesvědčení. Naši distributoři a spotřebitelé jsou vždy informováni o našich environmentálních cílech a výsledcích prostřednictvím prohlášení o životním prostředí.

pilot
frixion

PROTOŽE DOBRÝ NÁPAD MŮŽE VŠECHNO ZMĚNIT

Naši inženýři a oddělení výzkumu a vývoje jsou doslova kouzelníky. Právě oni neustále přicházejí s inovacemi s cílem omezit používání nových výrobních surovin.

Od roku 2020 jsou naše dva bestsellery, rollery FriXionG-2, vyráběny minimálně z 50% z recyklovaného plastu. To je jasný důkaz toho, že se snažíme chovat zodpovědně.

Dalším technologickým úspěchem je recyklace plastových lahví na vodu, aby z nich mohla být vyrobena pera. Tak v roce 2006 vznikl příběh produktové řady B2P.

V roce 2021 půjdeme ještě dále. Poprvé po celém světě bude ta samá řada řada B2P vyrobena nejen z recyklovaných plastových lahví, ale také z plastového odpadu sesbíraného z pláží. “

Je to inovativní iniciativa, která nám umožňuje stát se i na naší úrovni aktivní součástí v řešení znečištění oceánů. “

plage
Bannière

Společně píšeme zítřejší svět

V současné době zkoumáme, jak můžeme eliminovat naše emise CO2 a dosáhnout tak uhlíkové neutrality co nejrychleji. Chcete-li dostávat novinky o těchto výzvách, sledujte nás.

Často kladené otázky

 • Program environmentálního řízení a auditu (EMAS) je prémiový nástroj pro správu, který vyvinula Evropská komise pro společnosti a další organizace za účelem hodnocení, podávání zpráv a zlepšování jejich vlivu na životní prostředí.

  EMAS je otevřený všem typům organizací, které chtějí zlepšit svůj vliv na životní prostředí. Zahrnuje všechna hospodářská odvětví a segment služeb a je použitelný celosvětově. Další informace na: https://ec.europa.eu/

 • Norma týkající se environmentálního managementu společností. To zahrnuje měření dopadu společnosti na životní prostředí, stanovení cílů zlepšení a měření jejich úspěšnosti. 

  Tato certifikace obnovitelná každé dva roky, vyžaduje neustálé zlepšování dopadu společnosti na životní prostředí. Tato norma nesouvisí s výrobky, ale konkrétně s výrobním procesem.

Prohlížet

Objevte naše další webové stránky a online aktivity.