Právní informace

Článek 1: Popis webu

Tato webová stránka je k dispozici na následující adrese URL: https://www.pilotpen.cz/cs/ (dále jen "Webová stránka").

Vydavatelé webových stránek jsou:

  • Společnost PILOT CORPORATION OF EUROPE, SA s kapitálem 7 216 936 EUR, zapsaná v obchodním rejstříku 399 424 753 Annecy, se sídlem v PAE de La Caille – Saint-Martin Bellevue – 74 350 Allonzier-La-Caille, Francie.
    Správcem aplikace je Julien BARABANT.
  • Společnost Václav Čížek s.r.o., Do Čertous 2620/11, 193 21 Praha 21 – Horní Počernice,
    Správcem aplikace je Renata UNGER.

Můžete nás kontaktovat na prodej@vaclav-cizek.cz, tel.: 255 734 111.

Hosting webu poskytuje společnost CLARANET OXALIDE S.A.S.U, vývojová a cloudová společnosti s kapitálem 267 400 EUR, zapsaná v obchodním rejstříku 433 507 787 Paris - https://www.oxalide.com/ se sídlem v 25 boulevard de Strasbourg 75010 PAŘÍŽ. Telefonní číslo: +33 1 75 77 16 50.

Článek 2: Volné užívání služeb

Využívání služeb zřízených společností PILOT CORPORATION OF EUROPE a Václav Čížek s.r.o. a popsaných v těchto obecných podmínkách je zcela zdarma.

Avšak zařízení (počítač, telefon, software, telekomunikace, atd.) umožňující přístup k této službě je ve výhradní zodpovědnosti uživatelů internetu, protože tito platí za internetové připojení.

Článek 3: Duševní vlastnictví

Webové stránky jsou výhradním majetkem společnosti PILOT CORPORATION OF EUROPE a jejich obsah je majetkem společnosti PILOT CORPORATION OF EUROPE a Václav Čížek s.r.o. Jiné použití webu nebo jeho obsahu, mimo prostého prohlížení webových stránky na internetu, je předmětem předchozí dohody mezi PILOT CORPORATION OF EURUPE a Václav Čížek s.r.o.

Je přísně zakázáno využívat či reprodukovat jméno "PILOT" a / nebo jeho logo, značku a design se zmíněné a / nebo prezentované na webových stránkách nebo jiných souvisejících stránkách, z jakéhokoliv důvodu, zejména pro reklamní účely, bez předchozího písemného souhlasu společnosti PILOT CORPORATION OF EUROPE.

Obrázky, které jsou uvedeny na stránkách, pocházejí z knihovny fotografií PILOT CORPORATION OF EUROPE nebo Václav Čížek s.r.o.

Článek 4: Ochrana osobních údajů

Osobní údaje uživatelů internetu budou zpracovány v souladu s požadavky obecného nařízení pro ochranu dat (GDPR) z 27. dubna 2016.

Zde je odkaz na naše Zásady ochrany osobních údajů, které poskytují informace o způsobu, jakým shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje.

Pokud máte nějaké dotazy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů, prosím kontaktujte nás na adrese: prodej[at]vaclav-cizek.cz.

Článek 5: Využívání souborů cookie na našich webových stránkách

Cookie je textový soubor umístěný na pevném disku serverem webové stránky. Soubory cookie nespouští programy nebo nezavádějí do počítače virus. Soubory cookie se používají pouze pro konkrétní účely, jako například pro technické usnadnění vaší návštěvu nebo poskytování statistiky.

Zásady používání souborů cookie a způsob, jakým je odmítnout, je popsán v našich našich Zásadách ochrany osobních údajů .

Když poprvé navštívíte náš web, budeme vás informovat, že používáme soubory cookie, a to prostřednictvím informačního panelu zobrazeného v horní části stránky. Jakmile se tento banner zobrazí a vy se rozhodnete pokračovat v prohlížení našich stránek, souhlasíte s používáním souborů cookie.

Na našich stránkách využíváme počítačové aplikace třetích stran, jako například Youtube. Ty používají soubory cookie, pokud je používáte a nemáme žádnou kontrolu nad jejich procesem, protože fungují jako samostatné subjekty. Pro více informací o cookies a využívání vašich osobních údajů těmito aplikacemi vám doporučujeme nahlédnout do jejich zásad a obecných podmínek použití.

Článek 6: Rizika vztahující se k Internetu

Webové stránky služby jsou dostupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, s výjimkou případů vyšší moci nebo událostí mimo kontrolu PILOT CORPORATION OF EUROPE a Václav Čížek s.r.o. a v době údržby či případné poruchy.

Rychlost přenosu a čas odezvy informací kolujících mezi Internetem a webovými stránkami PILOT CORPORATION OF EUROPE negarantuje. Rychlost, jakou informace kolují, nespadá do rozsahu služeb nabízených PILOT CORPORATION OF EUROPE a Václav Čížek s.r.o., ale závisí na vlastnostech on-line sítě s ohledem na technické prostředky pro zvládání generovaného provozu.

PILOT CORPORATION OF EUROPE a Václav Čížek s.r.o. upozorňuje na vlastnosti a omezení internetu a nenese žádnou odpovědnost za důsledky připojení uživatelů k této síti prostřednictvím webové stránky.

Dále pak PILOT CORPORATION OF EUROPE a Václav Čížek s.r.o. nemůže nést odpovědnost za jakékoli škody, materiální nebo nemateriální, způsobené uživatelům, jejich IT vybavení nebo datům uloženým na nich ani za případné následky pro jejich osobní, profesionální nebo obchodní záležitosti.

PILOT CORPORATION OF EUROPE a Václav Čížek s.r.o. nemohou nést odpovědnost za používání třetí stranou prvků, které se objevují v soukromé části webových stránek.

PILOT CORPORATION OF EUROPE a Václav Čížek s.r.o. nemůže nést odpovědnost v případě, že se jeden nebo několik uživatelé nemohou připojit k webovým stránkám z důvodu technické závady nebo jakýkoliv problémů týkajících se přetížení sítě.

Článek 7: Pozastavení a ukončení

PILOT CORPORATION EUROPE a Václav Čížek s.r.o. může jednostranně a kdykoli dočasně nebo trvale přerušit online dostupnost svých webových stránek, bez možnosti jejich vyhledání a bez náhrady škody jakékoliv povahy.

Článek 8: Webové stránky třetích stran

Webové stránky mohou obsahovat hypertextové odkazy odkazující na jiné webové stránky spravované jinými společnostmi než PILOT CORPORATION OF EUROPE a Václav Čížek s.r.o. a nad kterými PILOT CORPORATION OF EUROPE a Václav Čížek s.r.o. nemají žádnou kontrolu. PILOT CORPORATION OF EUROPE a Václav Čížek s.r.o. nepřebírají žádnou odpovědnost za obsah webových stránek třetích stran nebo obsah, na které mohou tyto weby třetích stran odkazovat.

Článek 9: Různé

PILOT CORPORATION OF EUROPE a Václav Čížek s.r.o. jsou oprávněni kdykoliv změnit tyto obecné podmínky používání. Získání nejnovější verze obecných podmínky používání je na uživateli.

Obecné podmínky použití se řídí francouzským právem a veškeré spory týkající se jejich výkonu a/nebo jejich interpretace budou řešit francouzské soudy.

Prohlížet

Objevte naše další webové stránky a online aktivity.