Právní informace

Podmínky užívání

Článek 1: Popis webu

Tyto webové stránky jsou dostupné na následující adrese URL: https://www.pilotpen.cz/cs/ (dále jen "webové stránky").

Tyto webové stránky byly pro Vás připraveny a jsou spravovány společností PILOT CORPORATION OF EUROPE, SA, s kapitálem ve výši 7 216 936 EUR, registrovanou v obchodním rejstříku Annecy pod číslem 399 424 753, sídlo společnosti PAE de La Caille - Saint-Martin De Bellevue - 74 350 Allonzier-La-Caille, zastoupená Yasuyuki KAZAOKA, osobou zmocněnou v jednáních pro účely těchto podmínek (dále jen "PILOT CORPORATION OF EUROPE").

A výhradním dodavatelem psacích potřeb PILOT na český trh, společností Václav Čížek s.r.o., Do Čertous 2620/11, Praha 20 – Horní Počernice, IČO: 03440478, DIČ: CZ03440478 (dále jen „Václav Čížek“).

Webová stránka je umístěna u společnosti OXALIDE SASU - https://www.oxalide.com/ ústředí se sídlem 25 boulevard de Strasbourg 75010 PARIS. Telefon: +33 1 75 77 16 50.

Článek 2: Užití

Využívání služeb zřízených společností PILOT CORPORATION OF EUROPE a společností Václav Čížek, popsaných v těchto obecných podmínkách, je zcela zdarma.

Nicméně, zařízení (počítač, telefon, software, telekomunikace, atd.), které umožňují přístup k této službě, je výhradní odpovědností uživatelů internetu, jako jsou poplatky za připojení k internetu.

Článek 3: Duševní Vlastnictví

Webová stránka a její obsah je výhradním vlastnictvím společnost PILOT CORPORATION OF EUROPE a Václav Čížek. Webové stránky jsou provozovány za účelem poskytování informací. Webovými stránkami můžete procházet, obsah těchto webových stránek je možné užívat pouze pro vlastní potřeby, nikoli pro komerční využití, a to za předpokladu, že budou respektována veškerá autorská práva, ochranné známky a ostatní vlastnická práva. Jiné užití webových stránek nebo jejího obsahu je podmíněno předchozím souhlasem společnosti Václav Čížek.

Článek 4: Ochrana osobních údajů

S osobními údaji uživatelů, které budou uvedeny na těchto webových stránkách v rámci registrace, bude zacházeno v souladu s právními předpisy dle zákona o Ochraně osobních údajů č. 101/200 Sb. V platném znění. Každý uživatel má právo na změnu nebo vymazání informací týkajících se jeho osoby. Chcete-li využít tohoto práva, kontaktujte společnost Václav Čížek, prodej@vaclav-cizek.cz. Získané kontaktní údaje mohou být použity pro potřeby marketingové nebo propagační nabídky produktů, které jsou společností Václav Čížek distribuovány.

Článek 5: PILOT CORPORATION OF EUROPE používá Cookies na své webové stránce.

Když poprvé navštívíte naše stránky, informujeme vás, že používáme soubory cookie pomocí informačního pruhu zobrazeného na spodní straně stránky. Pokračováním v prohlížení na našem webu při zobrazování tohoto banneru souhlasíte s používáním souborů cookie.

Soubor cookie je textový soubor umístěný na pevném disku serverem webových stránek. Soubory cookie nemohou spustit programy ani zavést do počítače viry. Soubory cookie jsou přiřazeny jedinečným způsobem a může je číst pouze webový server domény, která vydala soubor cookie.

Cookies vydané našimi stránkami se používají pro:

  • získávání statistik o využití a objemech návštěv na našich stránkách za účelem zlepšení výkonu našich služeb. Používáme službu Google Analytics nebo jiný podobný analytický nástroj. Získané informace jsou shromažďovány a neumožňují individuální identifikaci. Další informace o službě Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
  • přizpůsobení prezentace našich stránek na předvolby zobrazení na zařízení (používaný jazyk, rozlišení displeje, použitý operační systém atd.);
  • ukládání informací, které jste předali na naši stránku, k zjednodušení přístupu k vašemu účtu nebo k hře, aby se zabránilo tomu, že se budete muset v jedné relaci identifikovat několikrát.

Cookies zveřejněné na našich stránkách prostřednictvím aplikací třetích stran

Pravděpodobně zahrneme do našich počítačových aplikací stránky třetích stran, jako jsou tlačítka pro sociální sítě Facebook nebo Twitter... Sociální síť vás pravděpodobně identifikuje díky tomuto tlačítku, i když jste jej nepoužili při konzultaci s našimi Stránkami. Nemáme žádnou kontrolu nad procesem používaným sociálními sítěmi, které jednají samy za sebe. Další informace týkající se souborů cookie a pro používání vašich osobních údajů těmito sociálními sítěmi vám doporučujeme přečíst si zásady a obecné podmínky pro používání těchto sociálních sítí.

Správa vašich preferencí týkajících se souborů cookie

Můžete se rozhodnout, zda uložíte soubory cookie na svém zařízení nebo naopak odmítnete konfiguraci prohlížeče. Konfigurace jednotlivých prohlížečů se liší, uvádíme níže informace, které vám umožní zjistit, jak upravit vaše přání týkající se souborů cookie. Můžete také kontaktovat stránku http://youronlinechoices.com, a postupovat podle pokynů navržených tímto webem, které vám pomohou řídit, autorizovat nebo blokovat soubory cookie, které jsou uloženy ve vašem zařízení.

Článek 6: Rizika spojená s internetem

Tyto webové stránky jsou přístupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, s výjimkou případu vyšší moci nebo události mimo kontrolu společností PILOT CORPORATION OF EUROPE a Václav Čížek a mimo dobu nutné údržby a případných poruch.

Přenosová rychlost a doba zobrazení informací, probíhajících mezi internetem a platformou webových stránek, nejsou společnostmi PILOT CORPORATION OF EUROPE a Václav Čížek garantovány. Rychlost, kterou jsou informace předávány, nespadá pod služby nabízené společnostmi PILOT CORPORATION OF EUROPE a Václav Čížek, ale pod vlastnosti online sítě s ohledem na technické prostředky k získání generovaného provozu.

Připomínáme uživatelům vlastnosti a omezení internetu a neneseme žádnou odpovědnost za dopady připojení uživatelů k této síti prostřednictvím webových stránek.

Především nemůžeme nést odpovědnost za jakékoli škody, materiální nebo nemateriální, způsobené uživatelům nebo jejich IT vybavení. Dále neneseme odpovědnost za jejich uložená data nebo za případné další důsledky na jejich osobní, profesní nebo obchodní činnosti.

Společnosti PILOT CORPORATION OF EUROPE a Václav Čížek nejsou odpovědny za jakékoli užití třetí osobou a za informace, které jsou uvedeny v soukromé části webových stránek.

Společnosti PILOT CORPORATION OF EUROPE a Václav Čížek nejsou odpovědny za případ, kdy jeden nebo více uživatelů nemůže být připojeno k webu z důvodu jakékoliv technické závady nebo problému, zejména v souvislosti s přetížení sítě.

Článek 7: Pozastavení nebo ukončení

Společnosti PILOT CORPORATION OF EUROPE a Václav Čížek si vyhrazují právo odstraňovat, měnit nebo doplňovat obsah těchto webových stránek, a to kdykoliv, bez jakéhokoliv důvodu a bez předchozího upozornění. Zároveň mohou jednostranně a kdykoli dočasně nebo s konečnou platností přerušit online dostupnost těchto webových stránek bez povinnosti předchozího ohlášení nebo povinnosti zajištění náhrady škody jakékoli povahy.

Článek 8: Webové stránky třetích stran

Na webových stránkách mohou být uvedeny hypertextové odkazy na jiné webové stránky, které jsou spravovány jinými společnostmi než společnostmi PILOT CORPORATION OF EUROPE a Václav Čížek a nad nimiž nemají tyto společnosti žádnou kontrolu. Společnosti PILOT CORPORATION OF EUROPE a Václav Čížek nepřebírají žádnou odpovědnost za obsah stránek třetích stran nebo za obsah, na který mohou tyto stránky odkazovat. Společnosti PILOT CORPORATION OF EUROPE a Václav Čížek nepřebírají odpovědnost za jakoukoli škodu či újmu, která by mohla v souvislosti s obsahem jiných webových stránek vzniknout.

Článek 9: Různé

Společnost PILOT CORPORATION OF EUROPE a Václav Čížek je oprávněna kdykoli změnit tyto všeobecné obchodní podmínky používání.

Tyto všeobecné obchodní podmínky se řídí, vykládají a provádějí v souladu se zákony České republiky.

Je přísně zakázáno používat nebo reprodukovat název "PILOT CORPORATION OF EUROPE" a /nebo " Václav Čížek" nebo jejich logo jakož i veškeré ochranné známky, návrhy nebo modely a citace, které jsou uvedeny na této webové stránce nebo jiné odkazované stránce, a to v jakémkoliv rozsahu a zejména pro reklamní účely, bez předchozího písemného souhlasu společností PILOT CORPORATION OF EUROPE a /nebo Václav Čížek.

Obrázky, které jsou uvedené na této webové stránce, pocházejí z knihovny fotografií PILOT CORPORATION OF EUROPE nebo společnosti Václav Čížek. Veškeré uvedené texty, obrázky ani videa, není možné kopírovat, reprodukovat, znovu uveřejňovat, nahrávat, zveřejňovat, přenášet nebo dále distribuovat bez přechozího písemného souhlasu společnosti Václav Čížek.

Informace uvedené na těchto webových stránkách byly pečlivě vypracovány. Nicméně, není možné zaručit naprostou úplnost a přesnost zde uvedených informací. Společnosti PILOT CORPORATION OF EUROPE a Václav Čížek nepřijímají odpovědnost za případné chyby, nesrovnalosti či neúplnost informací uvedených na těchto webových stránkách.

© 2017 - PILOT CORPORATION OF EUROPE – All rights reserved.

Prohlížet

Objevte naše další webové stránky a online aktivity.