Slovo prezidenta společnosti


M. Fumio FUJISAKI, Generální ředitel společnosti PILOT Corporation Of Europe:

"Nároky při ochraně přírodních zdrojů kladené na naše odvětví jsou opravdu vysoké.

Společnost PILOT se vždy snažila toto respektovat a negativní dopad na životní prostředí omezovat. Například striktním dodržováním právních předpisů, širokou nabídkou per s výměnnou náplní nebo uvedením inovační kolekce psacích potřeb Pilot BeGreen.

Náš závazek se formuje v našich výrobních procesech, v normě ISO 14001 a od nynějška v programu EMAS, stejně jako v našich produktech.

Následné představení produktů B2P Gel a Ballpoint, které jsou vyrobeny z recyklovaných plastových lahví a jejichž design připomíná právě plastové lahve, ukazují, do jaké míry může ekologický design společnosti PILOT vytvářet různé a atraktivní produkty. 

Kvalita našich výrobků je nesporná a zapojení všech zaměstnanců do zlepšování našich postupů je skvělé. Chtěl bych jim poděkovat a podpořit je, abychom mohli všichni jít dál."

Prohlížet

Objevte naše další webové stránky a online aktivity.