Úvodem

M. Yasuyuki KAZAOKA

M. Yasuyuki KAZAOKA, Generální ředitel společnosti PILOT Corporation Of Europe:

"Dopady, které mohou mít průmyslová odvětví na životní prostředí, jsou značné. Společnost PILOT si je vědoma možných negativních vlivů, které mohou mít výrobní procesy na planetu.

Společnost PILOT se vždy snažila toto respektovat a negativní dopad na životní prostředí omezovat. Například striktním dodržováním právních předpisů, širokou nabídkou per s výměnnou náplní nebo uvedením inovační kolekce psacích potřeb Pilot BeGreen.

Společnost PILOT je plně zapojena do programu ISO 14001 a neustále se snaží redukovat negativní dopad na životní prostředí.

Naším závazkem je nabídnou spotřebitelům řadu recyklovaných psacích potřeb PILOT, které mají stejnou kvalitu, technologickou úroveň a cenu jako běžné psací potřeby.

Ať už recyklované či nikoli, pero PILOT bude vždy pero PILOT."